Δημοτικό Σχολείο

Κάτω Μητρουσίου Σερρών

 

Είσοδος